Nasjonal kartlegging av friluftsområdene i kommunene

Postet av Berg IL den 4. Mai 2016

Nasjonal kartlegging av friluftsområdene i kommunene

Hvilke områder bruker du/dere til friluftslivformål?

Halden kommune har startet en kartlegging av friluftsområdene i Halden. Miljødirektoratets målsetting er at samtlige kommuner skal legge sine områder inn i en nasjonal oversikt på http://kart.naturbase.no/


I den forbindelse ønsker kommunen innspill fra Haldens innbyggere og andre interesserte for å kartlegge hvilke områder du/dere bruker til friluftslivformål i hverdagen og for dagsutfarter, sommer som vinter. Svarfrist innen: 30.05.2016.


Hva må jeg gjøre?

Områdene registreres i http://frstadkomm.maps.arcgis.com/apps/Editor/index.html?appid=a817bae11d22470e978e164aa907a225


1. Trykk på lenken og zoom deg frem til ditt område

2. Klikk så på tegnet 2. og begynn markeringen av ditt område ved å klikke deg rundt

3. Dobbelklikk for å fullføre registreringen

4. Fyll ut tekst i rubrikken (se under for ytterligere informasjon
(*))Vær oppmerksom på at navn/tlf.nr/e-mailadresse (frivillig) også blir synlig for andre

5. Takk for din registrering- informasjonen lagres automatisk når du lukker rubrikken i
det høyre hjørnet.

(*) Sammen med det markerte området ønsker vi noen opplysninger, og vi ber deg/dere derfor fylle ut svaralternativene i følgende kategorier:  • Brukerfrekvens: Hvor mye bruker du området? Sammenlignet med andre friluftsområder.
  • Symbolverdi: Hvor verdifullt er området for deg/dere? Gir området deg stedstilhørighet eller har det lange tradisjoner som turmål?
  • Opplevelseskvaliteter: I hvilken grad gir området deg natur/kulturhistoriske opplevelser? Finnes det egenskaper som kulturminner, spesielle naturfenomener, landskapsformer, lanskapsrom og natur på stedet?
  • Tilrettelegging: Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter og brukergrupper? Er området f.eks tilrettelagt for bading, sportsaktiviteter eller lett tilgjengelig for funksjonshemmede?
  • Hvilke(n) aktivitet(er) bruker du/dere området til? Eksempler på aktiviteter er bading, skigåing, gåturer, ridning etc.
  • Andre merknader: Er det noe spesielt vi bør vite om dette friluftsområdet? Har du noen ønsker om hvordan friluftsområdet bør tilrettelegges i fremtiden?

Grønnkorridorer?
Vi oppfordrer også folk til å registrere eventuelle grønnkorridorer (mulig adkomst til området uten å kjøre bil med et grønt hoved preg) som benyttes for å nå friluftsområdet eller andre viktige områder (som skole, barnehage eller fritidsaktiviteter).

Bildet viser forslag til markering av grønnkorridor.


Om det ønskes ytterligere informasjon så er linken til veilederen: http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikas...


Halden kommune ønsker at dette blir spredd i Halden-distriktet. Fra og med 2. mai er dette oppe og går, og de håper på god respons. Alt som blir lagt inn blir lagret 2 ganger daglig, og lagt i en database som kommunen igjen senere skal bearbeide.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.