Det er først når jentene og guttene er 13 år at fotballkretsen ordner med dommer til kamp.

Inntil da må lagleder, lag osv. ordne med dommer på egenhånd.

Målet med denne siden er å gjøre det enklere for lagleder og trenere å finne noen som kan dømme en kamp.


Vi vil etterhvert legge ut kontakt informasjon til de spillerene, som har sagt seg villige til å dømme kamper.