Retningslinjer for cup- deltagelse BERG IL       


Berg IL oppfordrer alle lag i aldersbestemte klasser til å delta på cuper ved siden av ordinært seriespill. 

Det er sosialt og spennende for barna å reise på cup, gjerne flere lag; både gutter og jenter sammen. Dette bygger opp en god lagfølelse og styrker samholdet mellom spillerne og i foreldregruppen. 


Berg IL har utarbeidet følgende retningslinjer for Berg IL`s deltagelse i cuper:  

Berg IL dekker deltakelsesavgift på cuper for inntil 5000,- per lag per år, der vi ønsker at minst en av cupene skal være lokal. 

Deltakelse på cuper utover dette skal omsøkes til sportslig leder.


1.-3. klasse kan delta på cuper i nærmiljøet, uten overnatting.  Eksempel: Fredriksten cup, Remmen cup,o.l.
4.-7. klasse kan i tillegg til cuper i nærmiljøet, delta på overnattingscuper.  
13 år og oppover (ungdomslagene) kan i tillegg til cuper i nærmiljøet og på Østlandet, delta i nasjonale og internasjonale cuper.  
Eksempel: Norway Cup, Sandar Cup, Sør Cup, Dana Cup, Gothia Cup, osv. 


For overnattingscuper: Hvert lag får dekket 2 A-kort (for trener/lagleder). I tillegg får lagene dekket 200,- per deltakende spiller per døgn av klubben. Man får ikke dekket kjøregodtgjørelse eller andre reise/overnattingskostnader utover dette beløpet


Hvis andre voksne enn trener/lagleder skal overnatte med laget skal disse ha godkjent politiattest. 


Uttak og spilletid på cuper: Det er treneren(e) som alltid tar ut laget og bestemmer hvilke spillere som skal starte og hvilke posisjoner den enkelte spiller skal ha. BERG IL oppfordrer likevel til følgende: Er du tatt ut til å være med på cup, så skal du spille. Cup skal være moro, og har som hovedformål å øke samhold mellom lag og klubb, mellom utøvere og mellom voksne. Det oppnår man ikke med å ha utøvere på sidelinjen, men når flest mulig får spille mest mulig. 


Det gjøres oppmerksom på at reglene er ment å være motiverende for lagene. BERG IL ønsker det skal være en viss progresjon og noe å glede seg til når man blir eldre og fortsetter med å spille fotball i Berg IL.  


Berg 15.04.2023


retningslinjer-for-cup-15.04.2023.pdf