Kontigenter og treningsavgifter i Berg Idrettslag


Medlemskontigenter pr. år:

Aktive kontigent (spillere, styremedlemmer, komité medlemmer, trenere/lagledere og dommere)kr. 400,-
Aktive kontigent søsken (Om det er flere søsken, betaler en 400,- og resterende 300,-)kr. 300,-.............
Støttemedlemkr. 300,-       

Treningsavgifter fotball pr. år:

6-10 år (barn)kr. 900,-
11-12 år (barn)kr. 1100,-
13-19 år (ungdom)kr. 1600,-
F.o.m. 20 år (senior)kr. 2000,-

Deltakeravgift barneidrettsskole:

Deltaker (ikke søskenmoderasjon)kr. 350,-.......... pr. halvår

Ved deltagelse både på barneidrettsskole og fotball betales medlemskontingent + deltakeravgift barneidrettsskole
(ikke treningsavgift fotball)