Forslagskasse

Har du noen du noen gode ideer, innspill, forslag til Berg Idrettslagslag, så send det til styret i Berg Idrettslag.

Alle forslag blir gjennomgått på påfølgende styremøtet, og alle innsendere vil få svar.