Navn Type Tilgang Dato Filstørrelse Valg
Rollebeskrivelse FIKS-ansvarlig.docx Word Alle 18.09.17 31KB
rollebeskrivelse Leder.docx Word Alle 16.09.17 30KB
Kvalitetsklubbansvarlig.docx Word Alle 16.09.17 30KB
Markedsgruppe.docx Word Alle 14.10.15 29KB
Leder markedsgruppe.docx Word Alle 14.10.15 30KB
Trenerkoordinator Spillerutvikler utg 1.0.docx Word Alle 14.10.15 34KB
StyremedlemUngdomsrepresentant.docx Word Alle 14.10.15 30KB
Styremedlem sekretær.docx Word Alle 14.10.15 31KB
Styremedlem dugnad.docx Word Alle 14.10.15 30KB
Styremedlem drift- og husansvarlig.docx Word Alle 14.10.15 30KB
Styremedlem arrangement og informasjon.docx Word Alle 14.10.15 30KB
Styremedlem Sportslig leder.docx Word Alle 14.10.15 31KB
Oppstartsansvarlig.docx Word Alle 14.10.15 30KB
Nestleder.docx Word Alle 14.10.15 30KB
Lagleder.docx Word Alle 14.10.15 23KB
Kampverter senior.docx Word Alle 14.10.15 23KB
Kampvert barne- og ungdomsavd.docx Word Alle 14.10.15 21KB
Kampvertansvarlig Turneringer.docx Word Alle 14.10.15 23KB
Husansvarlig.docx Word Alle 14.10.15 31KB
Dommeransvarlig.docx Word Alle 14.10.15 24KB
Baneansvarlig.docx Word Alle 14.10.15 31KB
Levert av IdrettenOnline