Politiattest

STEG FOR STEG I SØKNAD OM POLITIATTEST

Aldersgrense for politiattester er 15 år.


Steg 1
Idrettslaget skal først bekrefte behovet for attesten på eget skjema, og gi dette til søkeren.


Bekreftelse på formål.pdf


I bekreftelsen skal idrettslaget blant annet fylle ut lovhjemmel. Idretten har to lovhjemmel å vise til:


Politiregisterforskriften § 34-1. For personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for
frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med
utviklingshemming.

.

Politiregisterforskriften § 34-13. For personer som i samarbeid med det offentlige skal arbeide eller ha
oppgaver knyttet til trening for barn utenfor frivillige organisasjoner, og hvor oppgavene innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

.

Steg 2
Deretter skal søkeren selv søke om attest elektronisk.
Er du under 18 år eller av en grunn ikke kan søke elektronisk, se informasjon nederst på denne siden.
Elektronisk søknad om politiattest.

.

Logg inn
Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
Elektronisk innlogging bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke signere ytterligere eller legge ved kopi av
legitimasjon.

.

Under "kontaktinformasjon", fyll inn e-postadresse og telefonnummer.
Under "Formål med attesten" velger du "Frivillige organisasjoner" for både "Kategori" og "Formål.
Under "Legg ved bekreftelse på formål" legger du ved dokumentet som du har fått fra idrettslaget, jfr steg 1.

.

- Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt.
- Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
- Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
- Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes).


Trykk "Send søknad".

.

Teknisk informasjon
Løsningen fungerer med de nyeste versjonene av Internet Explorer, Firefox, Chrome eller Safari.
Sitter du bak en brannmur eks. på arbeidsplassen, kan det oppstå problemer med opplasting av filen.
Gjennom elektronisk søknad er du legitimert og søknaden signert.

.

Steg 3
Vent på svar fra Politiet. Saksbehandlingstiden er på ca 2 uker. Politiet sender attesten som ordinær post til den
søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

.

Steg 4
Den som er søknaden gjelder for skal framvise sin politiattest til den som er oppnevnt som ansvarlig for

politiattester fra styret.

Idrettslaget skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller

ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.


Mer informasjon rundt politiattest for idrettslag fra Norges Idrettsforbund: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politi...