Velkommen som medlem i Berg Idrettslag!


Berg Idrettslag er en frivillig organisasjon tilsluttet Norges Fotballforbund, som igjen er tilsluttet Norges Idrettsforbund. 

Dagens Berg IL er en sammenslutning av Rapp, senere Rapid Fagernes, og Berg Fotballklubb. Det hele startet da Rapp Fagernes ble stiftet som en Isebakke-klubb 22. november i 1931. Lenge var det en liten klubb i utkanten av Halden-distriktet, men etter hvert har Berg IL, som det idag heter, utviklet seg til å bli en stor klubb med et flott anlegg med mange lag og aktiviteter. 


Berg IL’s Visjon og Verdigrunnlag

Begeistring:
Medlemmene skal føle en begeistring for klubben. De skal være en del av en klubb med et godt samhold, ha mulighet til å utvikle seg på sitt nivå og ha gode opplevelser.

Entusiasme:
 En suksessfaktor for og trives er entusiasme. Veldig mange av våre tillitsvalgte bidrar på frivillig basis. Klarer vi ikke å holde entusiasmen oppe hos disse blir det vanskelig å drive klubben.

Respekt:
Vi skal ha respekt for de lover og bestemmelser som vi i felleskap har satt sammen og vedtatt. Respekt for våre trenere, lagledere og tillitsvalgte som bruker mye av sin fritid til å gi våre medlemmer et godt idrettstilbud. Spillere skal ha respekt for hverandre og dommere.

Glede:
Våre utøvere og trenere må føle glede ved sin idrett. Ledere og trenere skal føle gleden ved å bidra til noe viktig og at de gjør en viktig jobb på sitt nivå. Utøvere skal føle glede og motivasjon til å drive idrett på sitt nivå.Barneidrettsskole 5+6år:

Barneidrett er et parti som legger vekt på allsidig og variert trening. Her vil barna få kjennskap til ulike idretter og ulike grener som fotball, håndball, turn osv. De vil lære ulike leker, sangleker, samarbeid og samspill med barn på samme alder, samt innføring i enkle regelleker. Det er hovedvekt på grunnleggende motoriske ferdigheter og aktivitetene kan være ulike hinderløyper, stasjoner osv. 

Fra 6-12år (barnefotball) spilles det 3’er, 5’er eller 7’er fotball.

Fra 13-19år (ungdomsfotball) spilles det 9’er eller 11’er fotball.


Innen barnefotball er klubben helt avhengig av foreldre/foresatte som trenere, lagledere og koordinatorer.

I ungdomsfotballen skal klubben sørge for kvalifiserte trenere, fortsatt vil foreldre/foresatte fylle en viktig rolle som lagledere, oppmenn, kontaktpersoner og koordinatorer.

Berg IL er sertifisert «Kvalitetsklubb» av Norges Fotballforbund, noe som blant annet krever at klubben har gyldig politiattest av alle personer rundt lagene, samt trenerkompetanse blant alle klubbens trenere.


INNMELDING I BERG IL GJØRES på MinIdrett.no.  Logg inn- ny bruker, skriv inn alle dataer som trengs.