Det koster å drive et idrettslag, og Berg IL her hele tiden et stort behov for sponsorer. Uten sponsorer og støtte fra kommunen i tillegg til egen dugnad, blir det vanskelig å gi barn og ungdom et godt fritidstilbud.

Se på mulige måter å sponse Berg IL på nedenfor:


En sponsoravtale med Berg IL er en investering i barneidretten og lokalsamfunnet ved innfartsåren til Halden og Norge!

 

Som alle frivillige klubber i landet er Berg IL helt avhengig av samarbeidspartnere og lojale sponsorer. I 90 år har Berg IL vært en klubb som har satset på barn og ungdommer innen idrett. Med gode lojale partnere har klubben klart og bygd opp et meget respektabelt anlegg med 3 kunstgressbaner, et flott klubbhus, 2 stk padelbaner (åpner i slutten av 2021) og en meget sammensveiset medlemsmasse. 


 Berg IL ønsker å fremme samhold, kameratskap, respekt og idrettsglede blant alle våre medlemmer i alle aldre. Her kan vi se tilbake på mange flotte år med flere pokaler i skapet og fortsatt en stor satsning på vårt flotte A- Lag. 


 Barneidretten vokser, og klubben har vedtatt og bygge ut anlegget med flere 3’er baner samt en ny kiosk ned mot 5’er banen. På sikt er også en innendørshall tegnet, men grunnet reguleringer må dette vente litt til.
 

Planene som allerede er utført, og de som kommer, har gjort at Berg IL har fått stor interesse i media samt andre store klubber som ønsker å benytte vårt anlegg når behovet har vist seg. Våre sponsorer synes i flere kanaler!

I 2021 kom våre nyinnkjøpte paddelbaner. Disse vil bli leid ut via et appsystem og interessen har vært overveldende. Her vil det også komme mulighet for stor eksponering av våre samarbeidspartnere. 


Sponsormeny:

 1. Skilt på anlegget 1x2m : 5000,- eks mva. pr år
   Skilt har i tillegg en engangskostnad på 3000,-
   ferdig med logo gjennom Berg IL. 


 2. Logo på nettside (kun for de som også har skilt på anlegget) 5000,- eks mva.
   
 3. Sponsing av kampannonse i Halden Arbeiderblad inkl. logo 1.200,- eks mva.

 4. Kampball: Hovedsponsor A-Lags kamp 1.200,- eks mva. Her blir sponsor presentert over høyttaleranlegget før kamp, ved pause og ved kampslutt. Logoen vil også bli vist i annonsen i Halden Arbeiderblad.

 5. Padelbanene vil få sine egne navn og det er mulig og kjøpe navnet på banen for et helt år med treningsavtale. Pris etter avtale. 

 6. Logoer nede på padelbane en side 2500,- eks mva. pr mnd.
   Klistremerker dekkes av sponsor.


 7. Logo på drakter i bredde eller A-Lag – pris etter avtale (varierer av plassering). Gjelder til avtalen blir sagt opp og fakturers pr år. 

  Skreddersydde avtaler kan avtales.

 

Berg IL ser frem imot et godt samarbeid og takk for bidraget til lokalmiljøet! 

 

Kontaktperson: Svein Frode Hågensen – 41616222-svein_f@hotmail.com