Miljøkontakt

I samarbeid med Halden idrettsråd har klubben engasjert en miljøkontakt som har som primæroppgave å motvirke utenforskap som bunner i økonomiske forskjeller.


Berg ILs miljøkontakt heter Lene Solberg Holt.


Dersom du har økenomiske problemer i kortere eller mer langvarig tidsperspektiv kan du kontakte miljøkontakten. Det kan være at barna trenger klær eller utstyr eller du trenger bistand til kontigent, treningsavgift og egenandeler. Det finnes ordninger som er til hjelp og miljøkontakten kan veilede deg i dette.


Du kan velge selv om du vil ta kontakt gjennom støtteapperatet på laget eller om du vil kontakte miljøkontakten direkte.

Alle hendvendelser blir behandlet på en diskret måte.


Lene kan kontaktes på mobil: 959 96 659 eller på e-post: miljokontakt@bergil.no