Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn

Norges idrettsforbund ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner. I den forbindelse har Idrettsforbundet laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag.

Under finner dere samtykkeerlæring og Idrettsforbundets retningslinjer (lenke til siden finner du her).

samtykkeerklaring-publisering-bilde-og-film-av-barn.pdf