BERG IL`S VISJON OG VERDIGRUNNLAG

«SAMHOLD - UTVIKLING - OPPLEVELSE»

BEGEISTRING: Medlemmene skal føle en begeistring for klubben. De skal være en del av en klubb med et godt samhold, ha mulighet til å utvikle seg på sitt nivå og ha gode opplevelser.

ENTUSIASME: En suksessfaktor for og trives er entusiasme. Veldig mange av våre tillitsvalgte bidrar på frivillig basis. Klarer vi ikke å holde entusiasmen oppe hos disse blir det vanskelig å drive klubben.

RESPEKT: Vi skal ha respekt for de lover og bestemmelser som vi i felleskap har satt sammen og vedtatt. Respekt for våre trenere, lagledere og tillitsvalgte som bruker mye av sin fritid til å gi våre medlemmer et godt idrettstilbud. Spillere skal ha respekt for hverandre og dommere.

GLEDE: Våre utøvere og trenere må føle glede ved sin idrett. Ledere og trenere skal føle gleden ved å bidra til noe viktig og at de gjør en viktig jobb på sitt nivå. Utøvere skal føle glede og motivasjon til å drive idrett på sitt nivå.

Berg IL skal være en møteplass for idretts- og frilufts-interesserte i alle aldre i området som sokner til Berg skole, kommer det noen fra andre områder er de selvsagt også velkomne.

Berg IL skal gi et aktivitetstilbud til flest mulige aldersgrupper med fotball som basis.

Aktiviteten i klubben skal være preget av bevisste verdier og holdninger som skaper et trygt og inkluderende miljø.

Berg IL skal gi et fotballtilbud bygget på kvalitet og inkluderende verdier og med et A-lag bygget om egne spiller på et 4. – 5. div. nivå.

I tillegg ønsker klubben å utvikle anlegg for fri aktivitet og brede aktivitetstilbud med barn og ungdom som en prioritert målgruppe. (Bruk av naturområder, skogen, kysten og sjøen).


Berg IL Visjon og Verdsett Utg 1.0.docx