Beskrivelse

Barneidretten


Her samles barn i alder 5+6 år


Barneidrett er et parti som legger vekt på allsidig og variert trening. Her vil barna få kjennskap til ulike idretter og ulike grener som fotball, håndball, turn osv.

De vil lære ulike leker, sangleker, samarbeid og samspill med barn på samme alder, samt innføring i enkle regelleker. Det er hovedvekt på grunnleggende motoriske ferdigheter og aktivitetene kan være ulike hinderløyper, stasjoner osv.

Kommende aktiviteter

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.

Siste bilder