Forslagskasse

Har du noen du noen gode ideer, innspill, forslag til Berg Idrettslagslag, så send det til styret i Berg Idrettslag.

Alle forslag blir gjennomgått på påfølgende styremøtet, og alle innsendere vil få svar.
Her kan du legge inn navnet ditt om du ønsker

Du får svar på e-postadresse du oppgir her

Her kan du skrive inn forslag