Kontingenter og treningsavgifter i Berg Idrettslag


Medlemskontingenter pr. år:

Aktive (spillere og dommere)kr. 300,-
Aktive søskenkr. 200,-.............
Støttemedlemkr. 200,-

Treningsavgifter fotball pr. år:

6-12 år (barn)kr. 700,-
11-12 år (barn)kr. 900,-
13-19 år (ungdom)kr. 1100,-
F.o.m. 20 år (senior)kr. 1500,-

Deltakeravgift barneidrettsskole:

Deltaker (ikke søskenmoderasjon)kr. 300,-.......... pr. halvår

Ved deltagelse både på barneidrettsskole og fotball betales medlemskontingent + deltakeravgift barneidrettsskole
(ikke treningsavgift fotball)
Powered by: Bloc